Barbara Baert schrijft tien brieven aan auteurs of kunstenaars die haar ontroeren en inspireren. In haar brieven treedt ze als kunstwetenschapster in dialoog met beelden die in hun werken een belangrijke rol spelen. Ze geeft op erudiete wijze verborgen of vergeten kunstwerken een eigen stem. Haar brieven vormen dan ook een variant op het genre van de ekphrasis: de virtuoze evocatie van kunst binnenin de taal.

In haar gesprekken met de schrijvers en beeldend kunstenaars biedt Barbara Baert troost en reflectie over wat kunst en literatuur vermag. Met haar milde blik, haar uitzonderlijk plastisch proza en haar associatief vermogen wekt zij een uniek beeldenuniversum tot leven. Terugkerende thema’s zijn taal en emotie, hooghartigheid en paternalisme, de liefde en het lot, de kracht van het ‘nu’, de bik op de kosmos, de oude mythen, versmachting en bevrijding, de muzen en de mystici, de schuilplaats en de dood.

Op een dag zonder datum. Brieven over kunst en literatuur is verschenen bij Uitgeverij Snoeck.

Voor meer informatie en om het boek te bestellen, klik hier.