Lieve Watteeuw and Hannah Iterbeke (eds.), Enclosed Gardens of Mechelen. Late Medieval Paradise Gardens Revealed (Amsterdam/Veurne: Amsterdam University Press/Hannibal, 2018).

Lieve Watteeuw and Hannah Iterbeke (eds.), De Besloten Hofjes van Mechelen – laatmiddeleeuwse paradijstuinen ontrafeld (Veurne/Amsterdam: Hannibal/Amsterdam University Press, 2018).

Daan van Heesch, Robrecht Janssen and Jan Van der Stock (eds.), Netherlandish Art and Luxury Goods in Renaissance Spain (London/Turnhout: Harvey Miller, 2018).

Bart Fransen, Rogier Van der Weyden and Stone Sculpture in Brussels (London/Turnhout: Harvey Miller, 2013).

Reimund Bieringer, Karlijn Demasure and Barbara Baert (eds.), To Touch or Not to Touch? Interdisciplinary Perspectives on the Noli me tangere (Leuven: Peeters, 2013).

Catrien Santing, Barbara Baert and Anita Traninger (eds.), Disembodied Heads in Medieval and Early Modern Culture (Leiden: Brill, 2013).

Barbara Baert, Kleine iconologie van de wind (Ghent: Sint Joris, 2012).

Barbara Baert, Kleine iconologie van het weven (Ghent: Sint Joris, 2012).

Barbara Baert, Caput Joannis in Disco (1200-1500): Essay on the History of a Man’s Head (Leiden: Brill, 2012).

Reimund Bieringer, Barbara Baert and Karlijn Demasure (eds.), Noli me tangere: New Interdisciplinary Perspectives. Bibliotheca Ephemeridum theologicarum Lovaniensium (Leuven: Peeters, 2012).

Reimund Bieringer, Barbara Baert and Karlijn Demasure (eds.), To Touch or Not to Touch: Interdisciplinary Perspectives on the Noli me tangere. Annua Nuntia Lovaniensia, 67 (Leuven/Paris/Walpole, MA: Peeters, 2012).

Barbara Baert, Interspaces Between Word, Gaze and Touch: The Bible and the Visual Medium in the Middle Ages: Collected Essays on Noli me tangere, the Woman with the Haemorrhage, the Head of John the Baptist.Annua nuntia Lovaniensia, 62 (Leuven: Peeters, 2011).

Barbara Baert, To Touch with the Gaze: Noli me tangere and the Iconic Space (Oostakker: Sint Joris, 2011).

Barbara Baert, Kleine iconologie van de navel (Leuven: KU Leuven, 2009).

Barbara Baert and Trees de Mits, Folded Stones: Tied up Tree (Leuven: Acco, 2009).

Barbara Baert, Onheil, pijn, bloed: voorstellingen van lijden (Ghent: A&S, 2009).

Barbara Baert and Hilde Van Gelder (eds.), Fluid Flesh: The Body, Religion and the Visual Arts (Leuven: Leuven University Press, 2009).

Barbara Baert and Kate Rudy (eds.), Weaving, Veiling, and Dressing: Textiles and their Metaphors in the Late Middle Ages (Turnhout: Brepols, 2007).

Barbara Baert et al., Noli me tangere. Mary Magdalene: One Person, Many Images. Documenta Libraria, 32* (Leuven: Peeters, 2006).

Barbara Baert and Veerle Fraeters (eds.), Het wellende water: de bron in tekst en beeld in de middeleeuwse Nederlanden en het Rijnland (Leuven: Universiteire Pers Leuven, 2005).

Barbara Baert, A Heritage of Holy Wood: The Legend of the True Cross in Text and Image, trans. Lee Preedy. Cultures, Beliefs and Traditions: Medieval and Early Modern Peoples, 22 (Leiden: Brill, 2004).

Jan Van der Stock, Early Prints. The Print Collection of the Royal Library of Belgium (London: Harvey Miller, 2002).

Barbara Baert, Maria Magdalena, zondares van de Middeleeuwen tot vandaag. Museum voor Schone Kunsten Gent. Cahiers, 4 (Ghent: Museum voor Schone Kunsten, 2002).

Barbara Baert and Veerle Fraeters (eds.), Aan de vruchten kent men de boom: de boom in tekst en beeld in de middeleeuwse Nederlanden (Leuven: Universiteire Pers Leuven, 2001).

Barbara Baert, Een erfenis van heilig hout: de neerslag van het teruggevonden kruis in tekst en beeld tijdens de Middeleeuwen. Symbolae Facultatis litterarum Lovaniensis. Series B, 22 (Leuven: Universiteire Pers Leuven, 2001).

Jan Van der Stock, Printing Images in Antwerp. The Introduction of Printmaking in a City: Fifteenth Century to 1585.Studies in Print and Printmaking, 2 (Rotterdam: Sound & Vision Interactive, 1998).

Maurits Smeyers, Flemish Miniatures from the 8th to the mid-16th Century. The Medieval World on Parchment (Turnhout: Brepols, 1999).

Maurits Smeyers, Flämische Buchmalerei: vom 8. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Die Welt des Mittelalters auf Pergament (Stuttgart: Urachhaus, 1999).

Maurits Smeyers, L’art de la miniature flamande du VIIIe au XVIe siècle (Tournai: La Renaissance du livre, 1998).

Maurits Smeyers, Vlaamse miniaturen van de 8ste tot het midden van de 16de eeuw. De middeleeuwse wereld op perkament (Leuven: Davidsfonds, 1998).

Barbara Baert, Het Boec van den Houte.Verhandelingen van de Koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der letteren, 62 (Brussels: Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1995).

Maurits Smeyers, Armand Thiéry (Gentbrugge 1868 – Leuven 1955): apologie voor een geniaal zonderling. Arca Lovaniensis artes atque historiae reserans documenta: jaarboek, 19-20 (Leuven: Vrienden van de Leuvense Stedelijke Musea, 1992).